LA CREMÀ

crema

L’origen d’esta festa s’atribuïx als fusters que durant l’hivern il·luminaven els seus tallers amb una  làmpara de peu i de fusta anomenada “parot”. La vespra del dia de Sant Josep, quan els dies eren més llargs i no necessitaven d’esta llum per a il·luminar-se, els artesans feien neteja general i en la porta de cada taller cremaven el tradicional “parot”. La foguera era alimentada amb borumballes, fusta inútil i trastos vells que aportava el veïnat. La verticalitat i braços del “parot” invitava a ser animat amb robes, algun vell barret, atorgant-li aspecte humà. Així naixia el Ninot

Art, humor i sàtira confluïxen en estes representacions de personatges i escenes de la vida quotidiana que el FOC purifica la nit de Sant Josep.

crema1

 

COLEGIO JARDIN

C/ Bernat Descoll ,nº46
VALENCIA, C.P:46026
MAIL: caj@cece.es
TEL: 96.333.37.36
TEL/FAX: 96.333.80.57