Adreça per enviar treballs, dubtes, etc...

 ADREÇA

  • Els treballs s'hauran d'enviar a aquesta adreça:depletras.caj@hotmail.es.
  • S'ha d'especificar els cognoms,el nom i el curs.
  • Envieu els treballs amb un anex adjunt.

COLEGIO JARDIN

C/ Bernat Descoll ,nº46
VALENCIA, C.P:46026
MAIL: caj@cece.es
TEL: 96.333.37.36
TEL/FAX: 96.333.80.57