CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA.

Açí us deixe unes normes que us poden ser útils per a citar adequadament les fonts consultades:

1-Citar un llibre sencer:

COGNOM DE L'AUTOR/A,INICIAL DEL NOM(any de l'edició que tens):Títol del llibre,ciutat d'edició,nom de l'editorial,col.lecció,nombre dins la col.lecció.

Ex:

SIERRA I FABRA,J.(2003):La pell de la memòria.Barcelona,Ed. Baula,La llum del far.

Potser en tots els llibre no hi trobaràs tantes dades.No les inclogues.

En el cas que hi haja més d'un autor,pots posar només el cognom i la inicial del primer dels autors,seguit de l'abreviatura llatina"et al.",que vol dir d'altres.

 

2-Citar una part concreta:

Cal escriure el nom d'aquesta part entre cometes i davant del títol de llibre,separada per un punt.

Ex:

Per citar el text de la pàgina 129 del llibre de valencià

ASENCIO,R. ET AL (2009):"Records d'infantesa".Els Camins del Saber.Valencià:Llengua i literatura.1r ESO.Voramar,Ed. Santillana,pàg.129

 

.

 

 

COLEGIO JARDIN

C/ Bernat Descoll ,nº46
VALENCIA, C.P:46026
MAIL: caj@cece.es
TEL: 96.333.37.36
TEL/FAX: 96.333.80.57